סדנת משחק עם מסכות

כיתת אמן בה יתוודעו המשתתפים לעבודת השחקן עם מסכה.   המשתתפים ירכשו טכניקות עבודה עם מסכה לבנה, מסכות באזל ומסכות אופי. בעזרת שיטת לאבאן נעבוד על התאמה גופנית למסכה ונעמוד על מרכיבי הזהות הגופניים של דמויות שונות.

המפגש מקנה יסודות בהבעה גופנית, מפתחת את המודעות לשפת הגוף,מעשירה את יכולת ההבעה הגופנית  תוך פיתוח היכולת לגמישות וגיוון בגילום תפקידים שונים.

בסיום המפגש יציגו המשתתפים סצנות קצרות עם המסכות.