Mask @ Roll

Mask @ Roll

המרחב הציבורי מכיל בתוכו מגוון רחב של אנשים. במרחב זה משתלבים שחקנים עוטי מסיכות גדולות ויחודיות המייצגות טיפוסים שונים מתוך החברה.

תוך כדי השתלבות במרחב הציבורי יוצרות הדמויות אינטראקציה לא מילולית בינן לבין הקהל, ובינן לבין עצמן ומתוך סיטואציות בנויות ומאולתרות מתפתחת מסיבת רחוב כשבמהלכה מתפתחות מערכות יחסים, ונבדקים יחסי הכוחות בין אדם לאדם ובין אדם לחברה והשפעת המרחב הציבורי על המרחב האישי.


יצירה: להקת סקפינו

משחק: ברק גונן, אלה גופר עבוד, אורית פרס, רוני וידמן, חיים עבוד

עיצוב מסכות: יהודית גרינשפן

עיצוב תלבושות: מירב נתנאל דנון

דילוג לתוכן