Private Workshops

מופעים והרצאות המיועדות למפגשי העשרה, חוגי בית ולאירועים פרטיים.
המופעים הינם פרונטליים או אינטראקטיביים והינם מותאמים לחלל האירוע ולקהלים מגוונים בקשת גילאים רחבה.

Skip to content